Begin van de lente / Begin of the spring

De lente is begonnen!! Zo hard gewerkt om alles zaaiklaar te maken, maar alles is er nu helemaal klaar voor! Ik ben begonnen met zaaien en alles ligt er zo mooi bij! Knopjes worden bloemen! Krokussen:) En zon!!

Spring has begun!! Worked so hard to get everything ready for sowing, but everything is now completely ready! I have started sowing and everything is looking so beautiful! Buds become flowers! Crocuses 🙂 And sun!!

Groei groei / Growing

Mijn tuin gaat zo hard dat ik het niet kan bijhouden. Als ik 3 dagen niet kom is alles weer 10 cm gegroeid!!! En het onkruid en gras dus ook!! Maar wat staan de papavers en rozen prachtig te bloeien!

My garden is going so fast I can’t keep up. If I don’t come for 3 days, everything has grown 10 cm again!!! And so are the weeds and grass!! But the poppies and roses are blooming beautifully!!!