NL-Doet

Vandaag hadden we NL-doet en kwamen er heel veel vrijwilligers ons helpen. Onder andere met houtsnippers leggen. Net als vorig jaar burendag regende het de hele dag. Hoe is het mogelijk😂 Maar het was toch een hele leuke dag hoor! En iedereen heeft zo hard gewerkt!

Today we had NL-doet and a lot of volunteers came to help us. Including laying with wood chips. Just like last year’s neighbor’s day, it rained all day. How is it possible 😂 But it was a very nice day anyway! And everyone worked so hard!