Johanna Schweizer

Vandaag johanna geholpen. Haar huurbaas had alle bomen om haar prachtige sprookjestuin verwijderd en de tuin twee keer zo klein gemaakt. Vandaag hebben we wilgentakken geplant om haar “nieuwe” tuin. Ik hoop dat ze snel gaan groeien:) Want het uitzicht is nu superlelijk!!! 😦

Help johanna today. Her landlord had removed all the trees around her beautiful fairytale garden and made the garden twice as small. Today we have planted willow branches for her “new” garden. I hope they will grow quickly 🙂 Because the view is super ugly now 😦

Boktorren Schilderij/ Beetle Painting

Omdat ik na een week nog niet beter ben en niet op de tuin kan werken nu, heb ik maar besloten om dit schilderij af te maken. Ik ben er 4 jaar geleden aan begonnen. Ik kan ik het nu eindelijk afmaken. Het schilderij gaat over zeurende en rare mensen op de volkstuin waar ik heb gezeten. En dat ik daar niet mezelf kon zijn.

Because I am not better after a week and can not work on the garden now, I decided to finish this painting. I started it 4 years ago. I can finally finish it now. The painting is about nagging and weird people in the allotment where I have been. And that I could not be myself there.

Boktorren schilderij

Leonie Ruissen