In het Paradijs / In paradise

Oooo het lijkt wel zomer!!! Wat is het fijn hier! We hebben voor het eerst de hangmatten opgehangen en de parasol neergezet. Echt fijn hier๐Ÿ˜

Oh it looks like summer!!! How nice it is here! We hung up the hammocks for the first time and put down the parasol. Really nice here!!๐Ÿน๐Ÿ“๐ŸŒป๐Ÿช๐Ÿชฑ

Begin van de lente / Begin of the spring

De lente is begonnen!! Zo hard gewerkt om alles zaaiklaar te maken, maar alles is er nu helemaal klaar voor! Ik ben begonnen met zaaien en alles ligt er zo mooi bij! Knopjes worden bloemen! Krokussen:) En zon!!

Spring has begun!! Worked so hard to get everything ready for sowing, but everything is now completely ready! I have started sowing and everything is looking so beautiful! Buds become flowers! Crocuses ๐Ÿ™‚ And sun!!

Houtsnipper dag / Wood chip day

Wat een geweldige doedag was dit!! En de stormschade viel zo mee!! ( Storm Eunice) De houtsnipperberg lag er nog gewoon!! Volgens mij heeft gewoon een hele dikke engel die hele hoop op zn plaats gehouden!

We hebben de hele dag gewerkt met een tof team om alle snippers op de paden te krijgen en het is allemaal afgekomen!!

What a great day!! And the storm damage was not so bad!! The wood chip mountain was still there!! I think just a very fat angel has held that whole hope in place!

We worked all day with a great team and all the wood chips are now on the paths at my garden!

Mest / Menure

Alle mest ligt op mn tuin!! Ben er weken mee bezig geweest. Hier komen de houtsnippers van de week te liggen dus er was haast bij! Maar het is gelukt!

All manure is on my garden!! Been on it for weeks. This is where the wood chips of the week will be placed, so there was a hurry! But I did it!!!

Even uitrusten!
Dit heb ik wel verdiend!