Storm!

Het is een wonder!! Voor het eerste jaar is mijn kasje niet kapot blijven gewaaid na een storm…en wat voor storm!een megastorm! Ik ben best trots want ik ben heel slecht in een plan dus ik was gewoon maar wat gaat timmeren …maar het is dus megapoepiejususstevig:D

It is a miracle!! For the first year, my greenhouse has not been blown apart after a storm … and what a storm! I am quite proud because I am very bad in a plan so I was just going to build something … but it is therefore megapoepiejususstevig: D